HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 221016_0d2a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nemožnost parkování

Datum nahlášení: 22.10.2016

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: Z důvodu nevyznačení parkovacích míst není možné využít celou kapacitu parkoviště. Žádám o dokreslení parkovacích míst. Bohužel řidiči jsou bezohlední a denně zde mnoho aut stojí tak, že zabírají 1 až 3 parkovací místa. Navíc pokud auto necháte přes noc mimo parkoviště, kde nijak nepřekáží, s oblibou zde Městská policie rozdává pokuty.


Lokalita závady: část obce Trnovany, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Markéta Kokšalová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
K Vámi vznesenému požadavku uvádíme: v případě, že dojde k vyznačení vodorovného dopravního značení, dojde ke snížení celkového počtu parkovacích míst, neboť je potřeba držet se platné legislativy a norem. Parkovací místa (boxy) mají určitou minimální šíři stání, která zabírá větší plochu než když by automobily stáli vedle sebe a využívali veškerý volný prostor.
Vyznačení vodorovného dopravního značení je v plánu. Realizace bude provedena v závislosti na ostatních akcích a po určení jednotlivých priorit.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Bc. Markéta Košalová
oddělení dopravy