HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 221223_2f4a


Stav zpracování: V ŘEŠENÍ


Název hlášení: Znova a lépe

Datum nahlášení: 22.12.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Na betonové komunikaci před domy K Vápence čp. 204/7 a 262/3 se v dolní části před napojením na asfaltový povrch vytváří permanentní kaluž. Jelikož se vlastník pozemku v jarních měsících rozhodl pouze pro částečnou opravu poničené betonové komunikace ( v rozsahu cca 10% ) navrhuji to udělat " znovu a lépe ". Poničenou betonovou plochu nahradit např. tedy majitelem pozemku zvoleným asfaltovým krytem a výškově komunikaci provézt tak, že srážková voda bude odtékat do přilehlé travnaté plochy.


Lokalita závady: K Vápence 262/3, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme a zvážíme možnost vhodné úpravy.