HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230220_936e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Skládka

Datum nahlášení: 23.02.2020

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: Při provádění zateplení štítu panel.domu č.p.2531 v Jugoslávské ul. došlo k odbourání cihelného zdiva a tento materiál skončil na p.p.č.2943/17.majetku města.


Lokalita závady: Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
kontaktovaná předsedkyně družstva situaci řeší a přislíbila zjednat nápravu, spočívající v odklizení odpadu, nejpozději do poloviny března tohoto roku (je nutné zajistit termín pro přistavení kontejneru a sjednat pracovní síly k naložení odpadu).