HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230316_8bfd


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: černá skládka

Datum nahlášení: 23.03.2016

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Mezi kolejemi a plotem, až k rohové prodejně potravin včetně kolejiště jsou umístěny a rozházeny pravidelně odpadky. Lokalitou ráno procházejí děti. Je zde též padající plot soukromého vlastníka. Situace se stále opakuje.


Lokalita závady: ulice Litoměřická, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V tomto místě je stanoviště 2 kontejnerů na komunální odpad se svozem 2x týdně pro ubytovnu, na stanoviště se tedy zaměřím a prověříme zda kapacitně dostačuje, případně zvýšíme počet nádob či četnost svozu, aby nedocházelo ke znečišťování okolí. Část podnětu týkající se padajícího plotu soukromého vlastníka předávám na stavební úřad MgM Teplice.