HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230316_e054


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Díra uprostřed vozovky

Datum nahlášení: 23.03.2016

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Uprostřed vozovky při vjezdu do ulice Bulharská je díra o velikosti kanálu ve vozovce.


Lokalita závady: Bulharská 2541, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.