HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230421_b517


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zeleň v chodníku

Datum nahlášení: 23.04.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Strom ze zahrady, i keře jsou přes plot v cestě, pod stromem se nedá projít, jak je nízko...


Lokalita závady: Oldřichova stezka 1713/4, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude prověřena a bude-li zjištěno, že není dodržena podchodní, případně podjezdní výška, bude vlastník pozemku, na němž se nachází problémová zeleň, vyzván k nápravě.