HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230519_853b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozené schodiště vedoucí od Letné k Roosveltově ulici

Datum nahlášení: 23.05.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den, včera jsem šel po tomto schodišti dolů, prakticky každý počáteční obrubník je výrazně výš,(nejen ty žluté na fotce) a k tomu dole vpravo na poslední rovné plošině se pár dlaždic propadlo.


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu zařazujeme do plánu oprav.