HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230720_893d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Uschlé stromy

Datum nahlášení: 23.07.2020

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Ulice Josefa Hory, Teplice - horní část ulice. Na trávníku před dvěma panelovými domy čp 2553-56 rostou tři stromy, které jsou suché, zčernalé a odlupuje se z nich kůra, viz foto. Stromy jsou blízko u chodníku vedoucím podél silnice.


Lokalita závady: Josefa Hory, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude prověřena na místním šetření. Pokud budou dřeviny vykazovat špatný zdravotní stav či sníženou vitalitu budou v období vegetačního klidu pokáceny.