HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230817_b464


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: plevel z příkopu na chodník

Datum nahlášení: 23.08.2017

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Na Pražské ulici ke hřbitovu přerůstá plevel na chodník


Lokalita závady: část obce Prosetice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Pozemek s přerůstajícím plevelem není v majetku města, vlastník pozemku bude obeslán s výzvou k nápravě.