HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230819_0bc3


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zeleň ohrožující dopravní provoz

Datum nahlášení: 23.08.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den, na hlavní ulici u restaurace rozhled na bílé cestě jsou zrostlé stromy s pozemku bývalé pekárny, vila. Stromy zasahují toliko do silnice, že dodávky se jim musí vyhýbat a přejíždějí do protisměru čím značně dochází k ohrožení zdraví účastníků silničního provozu. Stejná situace je o cca 200 m níže nad restaurací Čáslavka směr z Nové Vsi dolu pod mostem, téměř v křižovatce. Děkuji


Lokalita závady: Novoveská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vlastníka pozemku, ze kterého zeleň zasahuje do komunikace, vyzveme k odstranění přesahujících větví.