HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230820_268c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neoznačený výkop na silnici

Datum nahlášení: 23.08.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Několik týdnů neoznačený, nebezpečný překop komunikace v Liberecké ulici


Lokalita závady: Americká 2303/26, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Zhotovitel byl vyzván k označení překopu komunikace.