HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230821_116a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená příjezdová cesta v majetku města

Datum nahlášení: 23.08.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Příjezdová cesta ke garážím v ulici V Břízkách (sjezd z Duchcovská ulice) v Řetenicích je zvlášť na horním sjezdu značně poškozená - rozbitý starý asfalt a hluboké výmoly. Garáže jsou sice v soukromém vlastnictví, ale příjezdová cesta je podle katastru ve vlastnictví města. Před několika lety byl po nahlášení stejné závady navezen tzv. obrus (nouzové řešení). Současný stav je opět neúnosný a hrozí případné poškození vozidla.


Lokalita závady: Duchcovská 280/120, Teplice, 415 03, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme na místě.
výspravy ploch a příjezdů do tzv. garážových lokalit jsou standardně řešeny obrusem. Byla zadána výsprava obrusem v měsíci říjnu.