HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230822_160c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 23.08.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Poškozený chodník je spojovacím chodníkem od ul. Josefa Hory 2553 zadní část do ul. Fr. Šrámka. Chodník je ve své dolní části prudký. V půlce délky chodníku vznikl zlom, který se postupem času prohlubuje. Tento zlom není viditelný z horní části, jedná se o nebezpečné místo. Chodník navíc není vhodný pro vozíčkáře; v zimě po chodníku stéká voda, které poté namrzá. Chodník se neudržuje.


Lokalita závady: Fráni Šrámka, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme na místě a zařadíme do plánu oprav. Oprava chodníku byla provedena v měsíci listopadu 2022.