HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 230915_04f3


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nebezpečná ulice

Datum nahlášení: 23.09.2015

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: Do ulic Habrová i Javorová by bylo vhodné umístit značku obytná zóna, která by poskytla větší bezpečnost. Na místo označené na mapě v ulici Habrové přimontovat retardér, který by zamezil rychlé jízdě. To samé i zhruba do poloviny ulice.


Lokalita závady: ulice Habrová, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Hezký den, zde zasílám stanovisko z PČR DI ve věci obytné zóny v ul. Habrová, se kterým se stotožňuji.
"Policie České republiky Dopravní inspektorát v Teplicích, po posouzení Vaší žádosti z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Vám sděluje své nedoporučení, jelikož zmíněná lokalita neodpovídá technickým podmínkám TP 103 „Navrhování obytných a pěších zón“.