HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 231121_c93d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek kolem kontejnerů

Datum nahlášení: 23.11.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nepořádek kolem kontejnerů na pozemku parc. č. 377/8 , k.ú. Teplice - Řetenice - často se opakující problém.


Lokalita závady: Duchcovská 432, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odstranění odpadů bylo zadáno svozové společnosti Marius Pedersen a.s.