HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 231123_c666


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opakovaná závada - úklid sídlištní plochy Řetenice - střed

Datum nahlášení: 23.11.2023

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: V sídlišti Řetenice - střed, se neprovádí nebo nedbale či nedůsledně, každodenní úklid veřejného prostranství travní plochy, zelených pásů, úklid u laviček a hřišť bez oplocení, dále úklid nedopalků u odpadkových košů a laviček prováděný technikou – tato činnost zahrnuje úklid nedopalků v blízkosti odpadkových košů, laviček a pod mobiliářem a v jeho bezprostředním okolí. Tento druh závady hlásíme opakovaně, neb ze strany správce Marius Pedersen (dále už jen MP) dochází k porušování plnění závazku ze smlouvy (Smlouva o dílo č.648/OŽP/2022). Tímto žádáme OŽP Teplice o nápravu věci , která vyplývá z výše uvedené smlouvy o dílo. Dále také informujeme, že od tohoto hlášení bude sídlištní prostor Řetenice-střed kontrolován (v režimu zvýšeném, nikoliv namátkovém) jak dochází k pravidelnému úklidu a celkovému plnění (závazku) z výše uvedené smlouvy. Jako důkaz nečinnosti správce MP zasíláme fotku nepořádku u lavičky ze dne 23.11.2023 čtvrtek, další pořízené fotky stejného nepořádku od pondělí , úterý, středa tohoto týdne, můžeme zaslat na vyžádání. Věříme, že prokazatelné důkazy budou pro OŽP Teplice dostatečné a bude důsledně vymáhat službu, která má být dle smlouvy plněna.


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, váš podnět předávám technikům Marius Pedersen.
Zaměříme se na častější kontroly úklidu SKO v zeleni.
Jen poznámka k vámi zaslané fotce - nepořádek je evidentně od mládeže, která na lavičkách popíjí - ráno může být uklizeno, v odpoledních hodinách už zase může být nepořádek...
Nedopalky u košů a laviček jsou v souladu se smlouvou uklízeny technikou v tzv. "sídlištních plochách" 1 x za 14 dní, a to do 15/11 (pak zase až od půlky března).
S pozdravem
-------------------------------------
Závady v úklidu SKO již byly odstraněny.