HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240219_e3c5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dlouhodobý vrak

Datum nahlášení: 24.02.2019

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: V proseticích ul pražska ze strany u penny marketu


Lokalita závady: ulice Pražská 2978, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Marek Roth (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidlo bude prověřeno zda splňuje podmínky § 19 zákona č. 13/1997 - tedy je skutečně vrakem, aby vlastník komunikace mohl zahájit úkony k výzvě majitele vozidla.