HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240220_de39


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Rozbité nádoby na odpadky

Datum nahlášení: 24.02.2020

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Vypadlé dno, odpadky vysypané venku na trávě. Tato poškozená nádoby je na konečné trolejbusu 105 v uiici Antonína Sochora, Šanov II, ale viděla jsem je i jinde po městě. Zřejmě potřebují vyměnit všechny.


Lokalita závady: Antonína Sochora, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Stav odpadkového koše nechám prověřit a vzniklý nepořádek uklidit. Obávám se však, že jako na mnoha jiných stanovištích je závada způsobena vandalismem. Odpadkové koše tohoto typu jsou vybaveny spodním výsypem a stávají se bohužel zejména o víkendu terčem mladistvých, kteří pokud do nich kopou, koš se takto otevře, aniž by bylo způsobeno jeho trvalé poškození.