HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240317_3807


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chodník poškozený

Datum nahlášení: 24.03.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den, ráda bych nahlásila závadu, které jsem si již před několika měsíci všimla. Na chodníku "BETONKA" u ZŠ Metelkovo, jsou velice neodborně instalovány červeno-bílé sloupky - cca 50 ks. Chodník je díky nim v ještě horším stavu než byl dříve, okolo sloupků se povalují kusy vykutaného asfaltu a co je nejvtipnější - město má asi odst peněz na samotné sloupky bez řetězu, protože řetěz u nich doposud chybí. Nebo snad mají sloupky bez řetězu nějakou funkci, kterou jsem neodhalila? Prosím o odstranění této do očí bijící závady. Peníze za instalaci se měly spíše dát do opravy povrchu betonky, která po ní už mnoho let volá. Zároveň velice ocením odpověď. Děkuji. Mgr. Brušáková.


Lokalita závady: ulice Palackého, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Markéta Kokšalová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
k Vašemu dotazu uvádíme následující:
Technické opatření které bylo provedeno v ulici Palackého v úseku od křižovatky s ul. U Vlastního krbu až k objektu č.p. 1525, bylo provedeno na základě vyhodnocení technického stavu krytu potoka, který je již v technicky nevyhovujícím stavu a je zde nebezpečí obecného ohrožení. Stropní konstrukce vodního toku, vzhledem k rozdílnosti nosné konstrukce a jejímu současnému technickému stavu lze používat s výhradami pouze pro pěší a cyklisty, a to do doby celkové rekonstrukce krytu potoka. Z toho důvodu bylo provedeno takové technické opatření, které zamezí vjezdu vozidel na kryt potoka v celém jeho rozsahu, tzn. i zamezení vjezdu na obrubníky. Vzdálenost umístění jednotlivých sloupků od hrany komunikace byla volena tak, aby neomezovala silniční provoz ale zároveň, aby znemožnila vjetí na obrubník. Dále pak bylo nutné přihlédnout zejména k technickým podmínkám a k jedinému možnému způsobu upevnění sloupků v krytu potoka (což je pár centimetrů od obrub).
Toto opatření je dočasné, do doby provedení celkové rekonstrukce krytu potoka a zůstane v tomto stavu. Nebudou sem instalovány žádné řetízky ani další zábrany, bude tedy umožněn plynulý pohyb pro pěší.
S pozdravem
Bc. Markéta Kokšalová
Odbor dopravy