HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240323_3dac


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad na trávníku mimo konejnery

Datum nahlášení: 24.03.2023

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: 23.3.2023 byl v ulici Bratislavská 425 odpad v prostoru trávníku. Jednalo se kusy nábytku, elektrospotřebič a nějaké drobnější věci. Vypadalo to jako menší vyklizený byt, jehož odpad však nebyl u kontejneru.


Lokalita závady: Bratislavská 425, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odstranění odpadů bylo zadáno svozové společnosti Marius Pedersen a.s.