HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240421_9648


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozené schody v ulici U schodů do Jankovcovi ulice

Datum nahlášení: 24.04.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Nekdo rozbil nástupnici z betonového prefabrikátu. Hrozí úraz dětem je to na cestě do školy na Metelkovo nám. Penzisti tak mají zhoršený výstup na již tak špatné schody.


Lokalita závady: Jankovcova 1456/41, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Zařazujeme do oprav v měsíci květnu.