HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240423_cb1e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyčištěné krajnice a zanesené kanály

Datum nahlášení: 24.04.2023

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Pár dní po čištění komunikace (foceno 21.4., čištění na této straně 14.4., protilehlé s obdobným stavem 19.4.) nepořádek u krajnice, vyčištěna nejspíše pouze vozovka, parkovací stání nikoliv.


Lokalita závady: Duchcovská, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Gabriela Kochaníková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
Ulice Duchcovská je směrem od Duchcova po kruhový objezd Duchcovská x Libušina silnicí II. třídy. Prováděním údržby a opravy silnice II. třídy je pověřena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Podnět k vyčištění vpusti předáme SÚS.