HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240518_5d39


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškození trávníku

Datum nahlášení: 24.05.2018

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: V Trnovanské ul. č. 1301 /50 a další, podél celého bloku byl po opravě fasády domu také opravený trávník a zasetá tráva a hned někdo přes něj přejel podél celého domu. Na schůzce, která se konala na konci února t.r. s vámi, byl vznesen požadavek na zabránění vjezdu aut na chodník u domu ,aby nedocházelo k neustálému poškozování trávníku. Bylo vámi přislíbeno, že se zde dají nějaké zábrany. Děkuji


Lokalita závady: Trnovanská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Tuto situaci stále evidujeme, do současné doby nemáme k dispozici vhodné kameny na instalaci.