HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240720_5ee0


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Výrok v silnici

Datum nahlášení: 24.07.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V ulici Pestalozziho cesta u domu č. p. 933/3 je na silnici výrok a hrozí večer chodcům že si mohou zvrknout nohu.


Lokalita závady: Pestalozziho cesta 933/3, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Opravu zařadíme do plánu v nejbližším možném termínu.