HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240723_d83b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlý chodník

Datum nahlášení: 24.07.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Tržní náměstí u obchodu s galanterií je propadlý chodník a hluboká otevřená díra. Není označeno, nebezpečné pro chodce.


Lokalita závady: Na hrázi 923/16, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada bude zabezpečena a následně bude zajištěno její odstranění. Závada byla odstraněna.