HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240723_f279


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Bezdomovkyně

Datum nahlášení: 24.07.2023

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: V Zámeckém parku se usídlila bezdomovkyně se svým "zařízením" a systematicky znečišťuje chodníky svými výkaly. Nechala jsem to už 2x uklidit mé uklízečce, ale suplovat úklid na vlastní náklady je nemyslitelné. Nehledě na to, jak je vysoké zdravotní riziko, které takovýto lidi představují. Infekční nemoei a jejich šíření jdou s takovýmto chováním ruka v ruce.... je to naprosté ohrožování veřejného zdraví, nikoliv jen "kosmetický problém"


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Gabriela Kochaníková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Bude provedeno místní šetření a v případě potřeby sjednána náprava. Dále budu informovat městskou policii, aby zvýšila dohled na kritickém místě.

---------------------
26.7.2023
Při místním šetření nebyla zjištěna žádná závada na chodníku. Pokud by bylo někým znečišťováno veřejné prostranství, obraťte se nejlépe s nějakou pořízenou dokumentací na městskou policii.