HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240723_f9f4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící asfalt na vozovce

Datum nahlášení: 24.07.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Na rohu ulic Varšavská a Francouzská chybí po rekonstrukci vodovodního řadu doasfaltovat krajní část vozovky, neboť v tomto místě při pokládce živičného povrchu stál vrak osobního automobilu.


Lokalita závady: Francouzská 1496/8, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme.