HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240815_ff43


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvážení bioodpadu

Datum nahlášení: 24.08.2015

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Každých 14 dní má být vyvežena biopopelnice ale neni musím vždy psát na Marius Pedersen a.s. Úprkova 3120/1 Teplice aby jí vyvezli.To tam mají takové neschopné lidi? Jedná se o Aloise Jiráska 5/1385 Teplice


Lokalita závady: Aloise Jiráska 1385/5, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, svoz bioodpadu ve Vaší ulici má být dle harmonogramu prováděn každé pondělí v liché kalendářní týdny a je realizován vždy ve dvou směnách od 6.00 do 22.00 hod. Dle záznamů GPS ze svozového vozu včera,24.8., proběhl svoz nádoby na Vaší adrese řádně v 17.45 hod. Prosím tedy vždy o vyčkání, svoz je skutečně realizován až do večerních hodin a podání zprávy o nevyvezení je tedy vhodné následující den po svozu, tak aby mohla být zjednána náprava. Děkuji a doufám, že bude již vše v pořádku.