HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 240918_b02f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Únik vody z hydrantu

Datum nahlášení: 24.09.2018

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Již potřetí hlásím stále trvající únik vody z hydrantu v Bratislavské ulici v Teplicích před viaduktem. Jelikož dosud nikdo závadu neopravil, volala jsem teď na SčVK, ale tam mi sdělili, že údajně nejde o jejich zařízení. Zdá se, že tím jejich zájem o věc končí. Obracím se tedy znovu na město, abyste zjistili, kdo se má tedy o toto zařízení starat, a upozornili ho, že má únik vody zastavit. Žádám zdvořile o informaci, jak byla záležitost vyřízena. Předem děkuji. Škodová


Lokalita závady: ulice Bratislavská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, odpověď týkající se této problematiky jsem zapsala do vašeho předchozích hlášení.
Vaše podněty (souhrnně) jsem opětovně předala odpovědnému pracovníkovi SČVK.
Děkuji za pochopení