HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 241021_f116


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek kolem kontejnerů

Datum nahlášení: 24.10.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Chybějící 1 kontejner na tříděný odpad papír a nepořádek kolem nej


Lokalita závady: Duchcovská 414/88e, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu a doplnění chybějící nádoby na papír.