HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 241123_7cc9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nesmyslné dopravní značení

Datum nahlášení: 24.11.2023

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Dobrý den, dnes byla firmou Plynomont zcela uzavřena ul. Raisova v Teplicích, vč. možných vjezdů z bočních ulic Karolíny Světlé, Březinova, Fráni Šrámka = tím je zcela nepřístupná ul. Petra Bezruče. Je toto povoleno? Dle dostupných dat na úřední desce měla být ul. Raisova pouze dočasně -po dobu stavby, zjednosměrněná, ne zcela uzavřená. Pokud je všude dopr. značka zákaz vjezdu, bez dodatkové cedule "mimo stavbu" - platí tyto dopr. značky i pro vozidla stavby? Nebo může stavby tyto značky ignorovat? Pokud je umístěna dopravní značka "jednosměrka" - platí tato značka i pro vozidla stavby?, nebo můžou vozidla stavby jezdit i v protisměru a vyřítit se s tatrovkou v protisměru do křižovatky? Musí být stavba označena štítkem "stavba povolena"? (což není)....a nemusí být u stavby info tabule, kdo stavbu provádí, kdo je stavbyvedoucí a kontakt na něj + info o termínu provádění stavby?.....dle mého vše uvedené není ze strany stavby splněno, nejsem zvědavý na sprosté nadávky dělníků, kteří porušují kde co vč. bezpečnosti práce


Lokalita závady: Josefa Hory 1406/28, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, odpovíme Vám do Vašeho e-mailu.