HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 250218_d165


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odstavené vozidlo bez RZ

Datum nahlášení: 25.02.2018

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Vozidlo odstaveno na parkovišti u ulice Kpt. Jaroše. Nemá RZ, chybí kolo, únik provozních kapalin.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Marek Roth (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
Provedeme kontrolu, jestli vozidlo na parkovišti v ul. Kpt. Jaroše, jemuž chybí kolo, je stejné jako již jednou na město nahlášené vozidlo. V případě že vozidlo splní ustanovení §19 zákona č. 13/1997 Sb. (vozidlo je vrakem), bude uplatněn postup dle §19c uvedeného zákona a vozidlo bude po dvou měsících od výzvy provozovateli vozidla odstraněno.