HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 250321_42dd


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 25.03.2021

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Vzhledem k stále postupujícímu nadzvedávání betononového chodníku zaviněné růstem kořenů letitého javoru před vjezdem do garáže v Čelakovského ul. na parcele kat. č.698/2, žádám o odstranění stromu. Po poškození mého vozidla ostrou vystouplou hranou betonu okraje chodníku, jsem byl nucen část chodníku nahradit uložením několika desek. Okraj chodníku se však zvedá dále, takže zajíždění do garáže je postupně obtížnější. Strom navíc trpí klejotokem, takže svým vzhledem stejně nepřispívá ke zlepšení kvality této zanedbané ulice..


Lokalita závady: Čelakovského ev. č. 1973, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, dřevina byla dendrologicky posouzena. Závěrem dendrologického hodnocení je pokácení této dřeviny. Nyní budu podávat žádost o povolení ke kácení této dřeviny na odbor památkové péče a následně orgánu ochrany přírody a krajiny,po obdržení rozhodnutí bude dřevina v období vegetačního klidu pokácena.
___________________________________________________________
Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Dřevinu zadám k odbornému dendrologickému posouzení, nicméně dřevina roste v lázeňské památkové zóně. Na pokácení této dřeviny potřebuji souhlas památkové péče a následně orgánu ochrany přírody a krajiny.