HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 250416_32ad


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Vyznačení parkovacích míst

Datum nahlášení: 25.04.2016

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: V Trnovanské ulici, naproti bloku F, nejsou na parkovišti vyznačená parkovací místa. Parkoviště je plně využíváno, ale bez vyznačených míst se na parkoviště vejde méně automobilů, než by plocha umožňovala. Předem děkuji.


Lokalita závady: část obce Trnovany, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Markéta Kokšalová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkuji za nahlášení. Realizace vodorovného značení na tomto parkovišti je zařazena v plánu, který bude uskutečněn v následujících měsících po nastoupení nového pracovníka odpovědného za tuto agendu.
S pozdravem
Daniel Engel
oddělení dopravy
Magistrát města Teplice
---------------------------------------------------------Dobrý den,
k Vámi vznesenému požadavku uvádíme: v případě, že dojde k vyznačení vodorovného dopravního značení, dojde ke snížení poštu parkovacích míst, neboť je potřeba držet se platné legislativy a norem. Parkovací místa (boxy) mají určitou minimální šířku stání, která zabírá větší plochu než když by automobily stáli vedle sebe a využívali veškerý volný prostor.
Vyznačení vodorovného dopravního značení je v plánu. Realizace bude provedena v závislosti na ostatních akcích a po určení jednotlivých priorit.

S pozdravem
Bc. Markéta Kokšalová
oddělení dopravy
Magistrát města Teplice