HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 250418_8e16


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neodtéká uliční vpusť

Datum nahlášení: 25.04.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Neodtéká uliční vpusť


Lokalita závady: Stará Duchcovská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu jsme předali k řešení správci dešťové kanalizace.