HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 250422_1487


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Špatně viditelné parkovací značení a změna dopravního značení

Datum nahlášení: 25.04.2022

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Na parkovišti není dostatečně využitá kapacita míst pro špatně zřetelné parkovací čáry. Parkovací místa by přibyla, pokud by se parkoviště stalo jednosměrným.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, obnova vodorovného dopravního značení na zmíněném parkovišti je již objednána a proběhne v nejbližších týdnech.