HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 250823_e520


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: 7-9 bezdomovců v Zámeckém parku s jejich mobiliářem

Datum nahlášení: 25.08.2023

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Chci nahlásit již dlouho přetrvávající problém, který nikdo neřeší a zdá se, že geometrickou řadou narůstá. V Zámeckém parku a v městském parku kolem nákupních center se non-stop zdržují bezdomovci, špinaví, zaneřádění a páchnoucí, šířící kolem sebe nejenom zápach ale i vulgarizmy, znečišťují okolí svými exkrementy a zdá se že to nikoho netrápí. Polovina laviček jsou obsazeny právě těmito živly, člověk se jim musí vyhýbat, nemluvě o tom, že lavičky jsou po nich ve většině případů "nepoužitelné", vážíte li si alespoň trochu vlastní zdraví! Je to šokující, že v centru lázeňského města, k tomu patří i Benešovo náměstí a další, je dovolen pohyb těchto lidí bez omezení a dodržení základních hygienických norem. Svým stavem, v jakém se nacházejí, jsou časovanou bombou nějaké nákazy. Město - parky hlavně, páchnou močovinou všude výměšky, no je to katastrofa a ještě nikde v lázeňském městě jsem se nesetkala s tak odpuzujícím osazenstvem centrálních městských parků, jako v Teplicích. Všude se sice nějací najdou, ale to, co se pohybuje v Teplicích to asi nikde jinde ve střední Evropě nenajdete, nemluvě o tom, jak krásné město by Teplice , nebýt tohoto nikým neřešeného problému, mohly být. Člověk se bojí procházet parky, jelikož všude ho obtěžují bezdomovci, drogově závislí a podobné asociální žívly, Městská policie vůbec neřeší tento nejenom hygienický ale také pořádkový problém, policie také ne. Mají ve městě neomezenou svobodu pohybu, požívání alkoholu či jiných látek. Je to katastrofická situace a je nevyhnutelné ji začít řešit a předcházet tak větším problémům, které zajisté přijdou.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, odpověď pro vás připravuje pan primátor - váš podnět jsem mu v pátek předala.
Nejedná se o "závadu v tom pravém slova smyslu", ale celoevropský/celorepublikový/teplický problém, který se řeší neustále...byť uznávám, že s minimálním efektem z pohledu občana.
Jakmile odpověď obdržím, zveřejním ji.
Děkuji za pochopení.
--------------------------------
Dnes jsem obdržela k dané problematice obsáhlé sdělení od vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví. Vzhledem k velikosti souboru vám informace zašlu mailem - sem by se nevešly.
Děkuji za pochopení, s pozdravem.