HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 250920_6fc9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlá komunikace

Datum nahlášení: 25.09.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadlá překopaná silnice už půl roku. Oprava chodníku je dávno hotová! Nelze projet bez poškození vozidla. Zjednejte OKAMŽITĚ nápravu!


Lokalita závady: Americká, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Hana Bredlová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Zhotovitel stavby provedl finální obnovu povrchu u překopu dne 01.10.2020.