HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 251023_5515


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opakované přespávání feťáků a bezdomovců, injekční stříkačky...

Datum nahlášení: 25.10.2023

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Dobrý den, včera byla vedle chodníku na uvedeném místě použitá injekční stříkačka, zavoláno K centrum na sebrání. Dnes opakovaný nepořádek po bezdomovci a feťácích, bezdomovec "Jožka z Benešáku" z místa vyhozen. Jedná se o opakující se problém, kdy zde feťáci a bezdomovci přespávají, hned vedle vchodu do panelového domu. V těsné blízkosti se nachází dialyzační středisko, prochází tu děti z nedaleké školky. Není možné, aby si tu bezdomovci a feťáci navykli přespávat, odhazovali tu injekce a dělali soustavný nepořádek. Žádám, aby výše uvedené místo bylo zahrnuto do pravidelného úklidu a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by bylo dobré, kdyby byl zamezen vstup na toto místo (pod chodník) trvale, např nainstalováním mříží, oplocení nebo nějakým jiným účinným způsobem. Děkuji za zpětnou vazbu a pomoc při řešení tohoto problému... Jan Dvořák


Lokalita závady: Duchcovská 2379/78, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět obratem předávám primátorovi města, řediteli městské policie a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby se na tuto lokalitu zaměřili.
Popravdě si teď nejsem jistá, jestli je zmíněný chodník a "místo pod ním" ve vlastnictví města - tuto skutečnost nechám prověřit. V případě, že by dotčené plochy byly ve vlastnictví města, jsou případné "zábrany" k diskusi. Nyní však nemohu nic slíbit, bohužel je "takových míst s obdobným problémem" po Teplicích mnoho...
Děkuji za pochopení.