HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260118_189d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Havarijní stav vozovky

Datum nahlášení: 26.01.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Havarijní stav vozovky


Lokalita závady: V domkách, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situací v dané lokalitě se zabýváme.