HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260122_5ec3


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená příjezdová cesta ke garážím

Datum nahlášení: 26.01.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Vozovka je rozježděná a navíc z louky navezeno bláto těžkou technikou takže je obtížné zajet do garáže a musíte mít holinky.


Lokalita závady: Obránců míru, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Dnes proběhne místní šetření za účasti stavebníků. Při místním šetření bylo se stavebníky projednáno udržování příjezdové cesty tak, aby nebylo bráněno užívání garáží.