HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260222_809e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená příjezdová cesta ke garážím

Datum nahlášení: 26.02.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Cesta na kterou stavebníci domů navezli pouze hlínu a tuto hned rozjezdily / jak patrno ze snímku / a to ještě nezapršelo.Takže je cesta ke garážím v ještě horším stavu než byla.Přitom cesta od kolaudace byla štěrková a utažena válcem.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci v místě stavby opakovaně prověříme.