HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260223_2645


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opětovný nepořádek v Šanově

Datum nahlášení: 26.02.2023

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: Dobrý den, chtěl bych Vám nahlásit opětovný nepořádek v prostoru mezi ulicí Třebízského a Zeyerovým náměstím. Odpad opět pochází ze sběrné nádoby charity umístěné u kostela sv. Alžběty. Nádoba byla opět násilně otevřena a obsah rozházen v prostoru uličky.


Lokalita závady: Zeyerovo náměstí 2903/10, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno k zajištění úklidu. Na tento problém byl vlastník kontejneru upozorněn již v minulosti, nádoba se však nachází na soukromém pozemku a o umístění tedy nerozhodujeme.