HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260224_fa42


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozené odpadkové koše v Zámecké zahradě

Datum nahlášení: 26.02.2024

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den, v ZP se nachází min. 3 poškozené odpadkové koše u ketrých chybí vrchní kovová ozdobná obalová schránka. Navíc je nebyhnutné, aby se park uklízel hlavně v sobotu neděli a pondělí. Zrovna v tyto dny, po dnech největší "vytíženosti" parku a okolí, totiž úklid zcela absentuje a probíhá nejdříve v pondělí odpoledne. Je to nechutná vizitka města, i když podle mýho není chybou špatný úklid parku, ale chiování lidí a hlavně mládeže, převážně skupin romského původu, které dělají největší nepořádek v bezprostřední blízkosti laviček u kterých se sice odpadkové koše nachází, avšak nikdo nedohlíží na jejich chování a dodržování zásad slušného spolunažívání. Navíc devastujoí zcela úmyslně mobiliář - psaním různých textů, nebo fyzickým poškozováním dřevin, mobiliáře atd. Proto by bylo nanejvýš vhodné zřídit hlídku MP výhradně pro ZZ a přilehlé parky v centru města, aby tato na asociální chování živlů dohlížela a patričně i vyvozovala důsledky. Město se statutem "lázeňské" by prostředky na to určitě mělo najít. Děkuji za pochopení.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, víkendový svoz odpadkových košů v centru i lázeňských parcích je každoročně navyšován cca od poloviny dubna - dle aktuálních klimatických podmínek. Víme, že i v zimním období se již umí udělat hezké počasí a pokud je o víkendu, přiláká do parku více lidí a vznikne tedy i více odpadu. Jedná se však o nárazové záležitosti (včera velmi příjemné odpoledne/dnes ráno mrzlo) a i pak je kapacita košů v parku, kde je osazeno téměř 70 ks košů, dostatečná. Vše je také o lidech, aby nepřeplňovali koš, který už je plný ale mají ho zrovna nejblíž, ale využili některý další o pár kroků dál.
Chybějící části košů budou nahrazeny.
Vandalismus je samozřejmě pokutovatelný, kontrola spadá do působnosti Městské policie, jejíž hlídky se v parku pravidelně pohybují. Předávám tedy zároveň na vědomí řediteli MěP.