HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260421_195f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nebezpečný rozpadající se parovod

Datum nahlášení: 26.04.2021

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: V ulici Chmelová se nachází parovod, který je mimo provoz, není k ničemu připojený a vzhledem k jeho špatnému technickému stavu (je celý zrezlý) může ohrozit kolemjdoucí osoby. Mohlo by ho město odstranit?


Lokalita závady: Chmelová, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
Nejedná se však o zařízení města, proto nemůžeme investovat finanční prostředky do demolice a likvidace odpadu...
Pokusíme se kontaktovat správce nebo vlastníka.
Děkuji za pochopení.