HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260423_17e7


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 26.04.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Chodník vč. obrubníků, jsou (po opravě havárie vodovodu) propadlé a špatně usazené. Na travníku jsou vyskládány zřejmě zbylé dlažební kostky.


Lokalita závady: Novoveská, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odstranění závady řešíme se společností SVS a.s., která prováděla opravu vodovodu.