HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260517_d759


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybí poklopy kanálových šachet 2 x

Datum nahlášení: 26.05.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Před firmou Chára sport a.s. Masarykova 439 Teplice chybí poklopy dvou šachet u hlavní silnice,


Lokalita závady: Masarykova třída 439, Teplice, 415 10, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Tato komunikace není v majetku města Teplice. Vlastníkem je Ředitelství sinic a dálnic ČR.