HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260617_acfe


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Komunikace Juditina,chodníky

Datum nahlášení: 26.06.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Na komunikaci jsou již od podzimu díry a nikdo je neopravuje,chodníky zanedbané


Lokalita závady: Juditina 1719/14, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Výtluky v ul. Juditina budou zadány k opravě. V letošním roce bude rekonstruována ul. Svatoplukova, v příštím roce by se měla realizovat rekonstrukce ul. Oldřichova stezka, Boleslavova stezka a Přemyslova cesta.