HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260820_7c9f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící dopravní značení

Datum nahlášení: 26.08.2020

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Dobrý den. V ulici Trnovanská a A. Sochora ba bylo vhodné doplnit dopravní značky přechodu pro chodce. Řidič netuší, že tam přechody jsou. Jde o 3 přechody v lokalitě křižovatky Trnovanská a Antonína Sochora. Hlavně přechod vyznačený v lokalitě níže. Přikládám mapu s vyznačením přechodů. Toto označení chybí i v plánovaném zavedení zóny nejvyšší povolené rychlosti 30 km/h společně s umístěním 3 příčných prahů u přechodů pro chodce v ulici Trmovanská. Děkuji


Lokalita závady: Trnovanská, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, zmíněné přechody pro chodce jsou součástí křižovatky a v takovém případě není nutné je označovat svislou dopravní značkou.
V ulici Trnovanská budou osazeny u přechodů pro chodce příčné prahy a příslušné svislé dopravní značení včetně označení přechodů značkou IP6. Značení tedy nechybí.

S pozdravem

D. Městka
odbor dopravy
MgM Teplice