HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 260919_31eb


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přechod pro chodce

Datum nahlášení: 26.09.2019

Kategorie závady: Veřejné osvětlení a světelná signalizace


Popis závady: Velmi krátký čas pro přechod pro chodce na křižovatce Alejní/U Zámku. Dobrý den, od doby instalace nových semaforů nikdo nezkontroloval časování. S mým nadprůmerným tempem chůze se sotva dostanu do poloviny silnice a již přecházím "na červenou". Myslím že to platí pro všechny 3 přechody, minimálně však ve směru od Billy k Zámecké zahradě. Mimo jiné se mi zdá že se zvýšila agresivita řidičů v této křižovatce, častěji se setkávám se situací kdy mám zelenou na přechodu a řidič mě nebo jiné přítomné chodce málem srazí. Přioadá mi, že ve směru Alejní od Gymplu doprava na Alejní řidiči nemají oranžový blikající semafor upozorňující na chodce, což je stejně neopravňuje přehlížet přechod v zatáčce.


Lokalita závady: Alejní, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jakub Číže (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.

Situaci prověříme a zareagujeme.
_________________________________________________________
EDIT: Na základě provedeného místního šetření byly upraveny pozice výstražných oranžových blikačů se symbolem chodce u jednotlivých přechodů, čímž by se měla snížit četnost ohrožení přecházejících chodců. Délka zeleného signálu pro chodce je s ohledem na okolní provoz IAD, který není ani zdaleka na hranici propustnosti křižovatky, opravdu zbytečně velmi krátká. Prodloužení zeleného chodeckého signálu je předmětem úpravy dopravního řešení celé světelné signalizace. Tato úprava bude zadána ke zpracování a následně realizována.

Hezký den.
_________________________________________________________
EDIT: Délka chodeckých zelených byla na všech třech přechodech předmětné světelné signalizace prodloužena z původních 5 sekund na 8 sekund. Tento čas by již měl být k přejití předmětných komunikací dostatečný.

S pozdravem, Jakub Číže